Priser

Alla priser är per bana och timme
I priset ingår hyra av skor och klot.

MÅNDAG – TORSDAG  
09-00 – 17.00     160 kr
17.00 – 22.00     200 kr

FREDAG
09-00 – 17.00     160 kr
17.00 – 19.00     240 kr

19.00 – 22.00     300 kr

LÖRDAG  
09-00 – 17.00     240 kr
17.00 – 22.00     300 kr

SÖNDAG
09-00 – 19.00     200 kr