Pensionärsbowling

Nybro pensionärsbowling träffas varje tisdag och fredag
kl. 09.00 – 12.00 i hallen för att spela tillsammans. 

Kontakta Gunnar Eriksson för mer information

Tfn: 070-279 69 00
mail: guntegrimm@gmail.com